Kontakt


  • Sídlo - kancelária:

  • Pauleho 2, 971 01 Prievidza (oproti poliklinke na "starom sídlisku")
  • Úradné hodiny:

  • streda 16.00 - 18.00 hod.
  • podľa potreby možnosť stretnutia aj v inom termíne dohodnutom telefonicky
  • Telefón:

  • 0907 313 738 - nepretržite
  • 046 540 6494 - večer