Kontakt


  • Sídlo - kancelária:

  • Pauleho 2, 971 01 Prievidza (oproti poliklinke na "starom sídlisku")
  • Úradné hodiny:

  • pondelok 9.00 - 12.00 hod.
  • streda     15.00 - 17.00 hod.
  • podľa potreby možnosť stretnutia aj v inom termíne dohodnutom telefonicky
  • Telefón:

  • 0907 313 738