Informácie pre klientov


Táto sekcia je určená pre našich klientov, ktorým vykonávame správu bytov.

Pohotovostná - havarijná služba : nepretržite 24.hod denne

 • 0903 565 705
 • Zmluvný partner : PTH,a.s. Prievidza
 • Zabezpečuje odstraňovanie havarijných stavov
  - na rozvodoch vykurovania a teplej úžitkovej vody
  - elektroinštalácie
  - vodoinštalácie
  - kanalizácie
  - vyprosťovanie výťahov

Nedostatky v kúrení a dodávke teplej úžitkovej vody :

 • 046 542 6164
  0903 565 705
 • Zmluvný partner : PTH,a.s. Prievidza

Televízne a káblové rozvody :

 • Digi TV Slovakia, M.Mišíka 3
  046 3260550
 • Inštal - p. Revický - poruchy
  0905 649 854 : nepretržite
  046 541 3849 : 6.00 - 14.00 hod.

Výťahy : poruchy, opravy, revízie

 • 0905 364 069
 • Zmluvný partner : Štefan Híreš

Revízie a odstraňovanie porevíznych závad elektro, bleskozvodov :

 • 0905 364 068
 • Zmluvný partner : Stanislav Híreš

 • 0905 364 069
 • Zmluvný partner : Štefan Híreš

 • 0908 713 691
 • p.Mokriš - USPAZ

Revízie - plyn a odstraňovanie porevíznych závad :

 • 0905 248 413
 • Zmluvný partner : Igaz, p. Stolár

Inštalácia, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis plynových spotrebičov :

 • Zmluvný partner :
  Igaz, p. Stolár : 0905 248 413
  Mimatech, p. Čajka : 0907 708 648, 046 541 4695

Montáž vodomerov pre teplú a studenú vodu, inštalatérske práce :

 • 046 543 9818
 • 0905 340 690
 • VODOSTAV Chudý Anton

 • p.Duškevič: 0907 409 154
 • p.Lackovič (vodár): 0905 518 527
 • p. Čajka : 0907 708 648

Montáž meračov tepla :

 • p. Čajka : 0907 708 648

Vodárenské a kurenárske práce aj v bytoch :

 • p. Čajka : 0907 708 648
 • p. Krausko : 0903 256 985
 • p. Duškevič : 0907 409 154
 • p. Lackovič : 0905 518 527

Montáž, demontáž meračov tepla (pomerových rozdeľovačov) na radiátory :

 • Firma Yzamer - pani Novotná: 0904 201 665
 • Firma Enbra : 0905 306 605